top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

ZVAŽUJETE PRECHOD NA FOTOVOLTIKU? TU SÚ INFORMÁCIE, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMA

Novinky a inovácie v oblasti solárnej energie najmä v dnešnej pomerne pohnutej dobe pre bežných spotrebiteľov predstavujú určitú výzvu. Ak si napríklad chcete kúpiť nové auto, existuje veľa ľudí vo vašom okolí, ktorí tak už urobili a môžu vám povedať, ako tento proces funguje. Inštalácia solárnych panelov na strechu pritom stojí skoro rovnako ako nové auto, ale skupina skúsených kupujúcich je oveľa, oveľa menšia. Počet zákazníkov, ktorí vlastnia solárny systém počas celej doby jeho životnosti, je ešte obmedzenejší.

Okrem toho je v stávke ešte vždy aj pomerne vysoká cena, veď ide o povedzme si to na rovinu nie o malú investíciu, ktorej ekonomická návratnosť je v horizonte asi 10tich rokov. Samozrejme dá sa oponovať tvrdením, že je tu možnosť využitia štátneho dotačného programu, no konečné stanovisko musí povedať vždy spotrebiteľ, čo v niektorých prípadoch nie je až tak jednoduché, nakoľko konečné rozhodnutie je skoro vždy spojené s určitou mierou neistoty v podobe návratnosti investície.

Dnešné náklady na solárnu energiu pritom stále klesajú a počet nových inštalácií neustále stúpa, a dalo by sa povedať, že zažíva enormný nárast, preto sme sa rozhodli zozbierať čo najrelevantnejšie informácie od odborníkov na solárnu energiu, aby sme čitateľov oboznámili s najdôležitejšími otázkami, ktoré potrebné zvážiť ešte pred prechodom na solárnu energiu.

1. Môžu byť solárne panely umiestnené na akúkoľvek strechu?

S dnešnými spôsobmi montáže áno, ale ak je vaša strecha po väčšinu dňa počas roka v tieni, nemusí mať dostatočne priaznivé podmienky a účinnosť panelov, teda efektivita nebude veľmi vysoká, čo sa samozrejme ukáže na množstve vyrobenej energie a tým pádom aj návratnosti vašej investície. To je niečo, čo budete chcieť posúdiť ešte skôr, ako začnete podnikať akékoľvek kroky.

Rovnako je potrebné aby ste sa uistili, že vaša strecha je v dobrom technickom stave. V tom vám pomôže statik poprípade aj spolu so zástupcom firmy, ktorá vám bude solárne panely osádzať. Na solárne inštalácie sa v súčasnosti poskytuje záruka na 20 alebo 25 rokov, ale ak bude vaša strecha o niekoľko rokov potrebovať rekonštrukciu, bude oveľa jednoduchšie a aj lacnejšie postarať sa o ňu ešte pred montážou solárneho systému. Takto sa vyhnete zbytočným nepríjemnostiam a aj zbytočným výdavkom za odpojenie panelov počas renovácie strechy a ich následné opätovné osadenie. Je vhodné spomenúť, že aj FVE umiestnená na vašej streche bude potrebovať stavebné povolenie a pred jej spustením aj kolaudáciu.


Nakoniec si ešte predstavte budúcnosť svojho dvora. Ak je teraz strecha bez prekážok, ale práve ste okolo svojho pozemku vysadili stromoradie listnatých stromov, tak sa z určitosťou môžte pripraviť na fakt, že sa o niekoľko rokov môžete dostať do problémov v podobe tienenia panelov a lístia, ktoré budete musieť odstraňovať. Buďte preto pripravení na to, že bude potrebné vykonávať údržbu a túto zeleň čas od času orezávať, aby ste udržali panely netiené.

2. Viete koľko spotrebuje vaša domácnosť elektriny?

Množstvo solárnej energie, ktoré potrebujete vyrobiť, závisí vždy od toho, koľko jej spotrebujete. Preto je potrebné vo fáze rozhodovania si spočítať celkovú spotrebu vašej domácnosti. Výsledné číslo by malo odzrkadľovať vašu priemernú / bežnú spotrebu v kW za jeden deň. Samozrejme, je potrebné pamätať aj na nejakú výkonovú rezervu. Rovnako tak môžete v tomto čase učiniť opatrenia v podobe výmeny starých a na spotrebu elektrickej energie náročných spotrebičov. Vyhnete sa tak možným problémom v budúcnosti s odberovými špičkami pri ich používaní. Rovnako je rozumné správať sa šetrne čo sa týka vašej spotreby, než sa vám vráti aspoň časť vašej investície. Začnite preto s energetickým auditom a hľadajte možnosti zvýšenia účinnosti skôr, ako si necháte vypracovať projekt a podpíšete nejakú zmluvu.

3. Ktorý druh solárnej technológie využijete?

Na trhu dominuje dvojica solárnych technológií, z ktorých si môžete vybrať. Prvá - fotovoltická, ktoré využívajú polia fotovoltických článkov na premenu slnečného svetla na elektrinu, a druhá - tepelná v podobe solárnych kolektorov, ktorá využívajú slnečné svetlo na ohrev teplej úžitkovej vody poprípade vzduchu na použitie v interiéri. Ak váš dom spotrebuje veľa energie na vykurovanie alebo žijete niekde, kde je akékoľvek iné palivo na vykurovanie drahé v porovnaní s elektrickou energiou, investícia do solárnej termálnej energie by sa vám mohla vrátiť aj oveľa skôr. Samozrejme je možná kombinácia oboch týchto systémov.

4. ON-Grid, alebo OFF - Grid?

Vaše potreby ako aj možnosti sa samozrejme môžu a určite sa budú líšiť v závislosti od miesta, kde žijete, ale v zásade platí, že vždy, keď sa pripájate k sieti, je potrebné vyriešiť množstvo logistických záležitostí. Existujú dve možnosti pripojenia. Prvou z nich je ostrovný fotovoltický systém označovaný tiež ako OFF - Grid sa oproti iným solárnym systémom vyznačuje dvoma základnými črtami - nie je pripojený na elektrickú rozvodnú sieť, ale obsahuje akumulátory. Ostrovné systémy sú poväčšine budované tam, kde nie je možný prístup k rozvodnej sieti, alebo tam, kde by zriadenie elektrickej prípojky znamenalo vynaloženie veľmi vysokých nákladov.

Druhou variantou je fotovoltický systém, je hybridný systém, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a označuje sa aj ako ON - Grid, čo znamená, že panely vám vyrábajú elektrickú energiu pre vašu spotrebu a to čo nespotrebujete, alebo ak vyrobíte prebytok energie, tak ten môžete prostredníctvom elektrickej rozvodnej siete uložiť na domáce úložisko - batériu, alebo virtuálnu batériu u vášho zmluvného poskytovateľa energie, z ktorej si neskôr túto energiu môžete odoberať v čase kedy ju budete potrebovať.


Obe varianty majú svoje výhody a aj nevýhody. Pri verzii OFF - Grid ste síce sebestačný čo sa týka vyrobenej / spotrebovanej energie a jedinou nevýhodousú dodatočné náklady na úložné batérie, na akumuláciu energie. Pri variante ON - Grid nemusíte mať žiadne batérie, ale platíte dodatočné poplatky za spätnú distribúciu uloženej energie z virtuálnej batérie k vám. Samozreme všetko si môžete kontrolovať pomocou dodávaných aplikácií a mať všetko tak povediac pod palcom.

5. Spolupráca s dôveryhodným dodávateľom je základ

To platí vždy, poliaľ si niekoho najímate, pretože solárna energia v sebe spája logistiku projektu, projektový návrh a elektrikárske a iné práce. Dobré referencie sú obzvlášť dôležité, pretože by ste si určite nenajali elektrikára, ktorý nikdy nerobil elektroinštalačné práce, aby prišiel do vášho domu a niečo tam zapájal či menil. Hľadajte preto najmä odborníkov s platným oprávnením a certifikáciou pre práce s fotovoltickými systémami. Rovnako majte na pamäti, že nejde o malé výdavky, takže sa nebojte získať niekoľko rôznych cenových ponúk od rôznych firiem ešte predtým, ako záväzne podpíšete zmluvu.

Toto je ťažšie predvídať, ale v ideálnom prípade chcete spoločnosť, ktorá bude pôsobiť počas celej doby životnosti vašej inštalácie. Keďže solárne články nemajú pohyblivé časti, zvyčajne potrebujú len veľmi málo údržby. Napriek tomu, v prípade, že niečo prestane fungovať počas záručnej doby, tak určite nechcete zistiť, že spoločnosť, ktorá vám vykonala montáž a zodpovedá aj za záruku, už jednoducho neexistuje.

6. Plná cena alebo dotácia?

Každá domácnosť si bude musieť urobiť vlastnú analýzu nákladov v súvislosti s touto otázkou. Štát samozrejme poskytuje v tomto smere dotácie na obnoviteľné zdroje energie, ktoré majú za úlohu sprístupniť domácnostiam prechod na obnoviteľný zdroj energie za pomerne výhodných podmienok čo pre vás znamená niekoľko podstatných výhod. V prvom rade si stačí nájsť akreditovanú spoločnosť, ktorá preberie všetky starosti s obstaraním technologického riešenia, montáže, legislatívy a nastavenia a spustenia celého systému, no a v neposlednom rade záruky a prípadných servisných zásahov. Druhov alternatívou je kúpa fotovoltického systému v hotovosti, čo vás stojí síce viac, ale je potrebné pripočítať aj ďalšie výdavky za montáž a prípadné servisné zásahy.

Pri finančnej analýze preto majte na pamäti, že panely môžu fungovať desiatky rokov, ale ostatné elektronické zariadenia v systéme, ako napríklad menič energie, majú kratšiu životnosť. Pri zostavovaní rozpočtu preto nezabudnite zohľadniť výmenu týchto ďalších systémových komponentov.


Zdroj: https://www.elektrolab.eu/blog/zvazujete-prechod-na-fotovoltiku-tu-su-informacie-ktore-by-vas-mohli-zaujimat?fbclid=IwAR27QFRyrWcY_fUOqYw7mQ1GPqbdri6Fc0pCjVLUPDSMpoP3FHr6E9ot2PY

103 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page