top of page

Ochrana osobných údajov

Dobrý Deň,

V prípade, že ste našim zákazníkom alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Preto sa prosím zoznámte s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie EU o ochrane osobných údajov).

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Komu udeľujete svoj súhlas?

Užívateľ vyjadruje svoj súhlas, aby Patrik Mauric SOLAURIC, s miestom podnikania Na Pasienku 1668/83, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47638940, ktorý prevádzkuje stránku www.solauric.sk, spracováva osobné údaje ako správca, t.j. určoval, za akým účelom budú osobné údaje využívané.

Ak sa budete chcieť na nás obrátiť ohľadom spracovania osobných údajov, môžete ma kontaktovať na kontakt@solauric.sk

Aké údaje budeme spracovávať?

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi (zákazníkmi), ktoré ste nám poskytli prostredníctvom webových formulárov na stránke www.solauric.sk (prípadne iných formulárov: napr. Google, Facebook), emailovou komunikáciou na kontakt@solauric.sk a dohodnutou spoluprácou. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), účtovné, fakturačné, platobné či ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely poskytovania našich služieb. Osobné údaje budeme spracovávať po dobu desiatich rokov od doby poskytnutia týchto údajov.

V prípade, že nás kontaktujete (emailom, webovým formulárom, cez sociálne siete alebo telefonicky) a začneme spolu spolupracovať, udeľujete mi svoj súhlas ba spracovanie svojich osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou emailovej správy na kontakt@solauric.sk.

Ak, surfujete po našich webových stránkach, môžeme zbierať údaje o Vašich návštevách našich webových stránok. Tieto údaje zahŕňajú Vaše správanie sa na jednotlivých webových stránkach www.solauric.sk a ich využití. Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies alebo tzv. trackovacích technológií, pretože Vám chceme poskytovať čo najlepšie služby.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom, ktoré sa na základe zmluvy podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov, a to výhradne na účely uvedené v odseku " Aké údaje budem spracovávať?". Ide najmä o poskytovateľov IT služieb a aplikácií tretích strán.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ako užívateľ, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť si právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte nejaké pochybnosti, môžete nás požiadať o vysvetlenie, opravu, nápravu, blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné zmazanie týchto údajov.

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Plne tiež rešpektujeme dôverný charakter osobných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred ich zneužitím.

bottom of page