top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Vláda konečne spustí v polovici júla vydávanie poukážok v programe Zelená domácnostiam

Zdroj textu prevzatý z DennikN: https://e.dennikn.sk/minuta/4067286


Vláda konečne spustí v polovici júla vydávanie poukážok v programe Zelená domácnostiam. Chystá aj novú výzvu Zelená solidarita, oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková.Domácnosti mohli registrovať svoje žiadosti a inštalovať tepelné čerpadlá, kotly na spaľovanie peliet, veterné turbíny, fotovoltické panely či slnečné kolektory už od 30. októbra minulého roku. Štát im mal na zariadenia prispieť dotáciou, ktorá sa pohybuje od 3500 do 3800 eur.


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánovala vydávať poukážky na už inštalované zariadenia v prvom štvrťroku. Mnohé domácnosti by sa bez podpory štátu do programu nezapojili, na sľúbenú podporu však doteraz čakali. Ministerka povedala, že projekt mešká, pretože nebol dobre pripravený.

Dosiaľ SIEA zaregistrovala žiadosti od vyše 12-tisíc ľudí.


Podmienky výzvy

Zariadenie musí inštalovať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o úhradu poukážky. Zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o úhradu poukážky.

Na program Zelená domácnostiam je do roku 2029 vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur malo ísť pôvodne do Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa Sakovej sa dotácia rozdelí na polovicu pre sedem krajov a Bratislavský kraj.


Poukážku môže dostať majiteľ rodinného alebo rozostavaného domu. Dotácia je určená aj na inú budovu, ktorá slúži na bývanie, ak v nej má žiadateľ trvalý pobyt. Nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve firmy a nesmie byť v obchodnom majetku žiadneho podnikateľského subjektu. Domácnosť sa podpisom zmluvy zaväzuje, že bude zariadenie prevádzkovať päť rokov.


Aké zariadenia podporí štát

  • na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW,

  • na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie maximálne do výkonu 1 MW.Ministerka informovala, že rezort pripravuje aj spustenie nového dotačného programu Zelená solidarita, ktorý je určený pre obyvateľov s nízkymi príjmami. Štát im refunduje 90 percent nákladov na zariadenie, ak budú spĺňať podmienku príjmu. Napríklad rodina s dvoma dospelými a jedným dieťaťom môže mať mesačný príjem 1155 eur.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page