top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Solárne systémy: otázky a odpovede

Rozdiely medzi mono a polykryštalickými panely

Monokryštalický znamená jednokryštalický. V prípade monokryštálu sa vo výrobe vytvorí jeden samostatný kryštál. Rohy buniek sú skosené, tak že majú špeciálny dizajn a väčšiu transparentnosť svetla. Je najefektívnejší, odolný, zaberá menej miesta ale väčšinou sú drahšie.Polykryštalický znamená mnohokryštalický. V prípade polykryštalického sa kremík najprv zahreje, následne naleje do formy a nakoniec schladí.

Štruktúrovanejší a v tvare štvorcov, cenovo dostupnejšie, odolný a dostupný vo väčších hodnotách Watt.


Vlastnosti fotovoltaického panelu

1. Aké napätie mi dá 285Wp panel (od - do približne)

Napätie, ktoré vám môže tento panel dať pri bežnom fungovaní pri zapojené záťaži je od 0 V do 31.7 V. Pozor však treba dať na hodnotu naprázdno 38.7 V. Napätie je závislé na intenzite slnečného žiarenia, teploty a zatienenie.

2. Aký prúd mi vie dať 285Wp panel (od - do približne)

Prúd, ktorý vám môže tento panel dať pri bežnom fungovaní pri zapojenej záťaži je od 0 A do 9 A. Skratový prúd môže byť až 9.42 A. Prúd je závislý na intenzite slnečného žiarenia, teploty a zatienení.


3. Ako sa dajú panely pospájať, aké hrubé vodiče potrebné použiť

Panely môžu byť zapojené do série, aby sa dosiahlo vysoké prevádzkové napätie (Systémové napätie sa rovná súčtu napätia každého modulu.) Alebo paralelne aby sa získali vysoké prevádzkové prúdy (Systémový prúd sa rovná súčtu prúdu každého reťazca modulov.) Vodiče sa používajú s UV ochranou s koncovkami MC4 a väčšinou s priemerom 4mm2 alebo 6mm2.


4. Na čo je potrebné brať ohľad, ak chceme pospájať viac panelov

Maximálny počet sériovo zapojených modulov závisí od konštrukcie systému, typu použitého meniča a podmienok prostredia. Je potrebné poznamenať, že moduly sa nesmú navzájom spájať, aby vytvorili napätie vyššie než povolené systémové napätie. Počet modulov, ktoré môžu byť pripojené paralelne, nie je obmedzený.


Čo znamená špičkový/inštalovaný výkon a čo označuje veličina Wp?

Veličina Wp (watt-peak), teda špičkový výkon popisuje maximálny výkon panela, ktorý dokáže dodať ak budú dodržané podmienky stanovené laboratórnym testovaním. Štandardne teplota 25 st. Celzia, ožiarenie 1000W/m2 a prúdenie vzduchu.

Zjednodušene je to maximálny výkon, ktorý dodáva panel len niekoľko desiatok hodín ročne. Väčšinu roka pracuje s nižšími výkonmi podľa podmienok (teplota, oblačnosť, prúdenie vzduchu)


Solárny systém pre chatu

Pre navrhnutie najoptimálnejšieho systému pre Vás, potrebujeme vedieť nasledujúce údaje:

a) Budete solárny systém využívať iba cez víkend alebo aj cez týždeň?

b) Ide o celoročnú potrebu energie, alebo primárne jar až jeseň?

c) Aké zariadenie s akými výkonmi chcete napájať?

d) Na akú svetovú stranu je orientovaná strecha a aký je typ krytiny?

e) Približne v akej lokácií sa chata nachádza?

f) Aké je zariadenie s najvyšším výkonom, ktoré chcete napájať?
Solárny systém pre domácnosť

Pre navrhnutie najoptimálnejšieho systému pre Vás, potrebujeme vedieť nasledujúce údaje:

a) Aká je spotreba elektrickej energie, ideálne v jednotlivých mesiacoch? (Informácie nájdete na faktúre od dodávateľa energie).

b) Máte elektromer na hranici pozemku / verejne dostupný?

c) Aké spotrebiče vám idú počas dňa, kedy svieti Slnko, respektíve je niekto v domácnosti aj počas dňa?

d) Akým spôsobom vykurujete a ohrievate vodu?

e) Aký typ strechy a strešnú krytinu máte?

f) Máte záujem o dotáciu? (Maximálna výška 1500 € pri 11 paneloch)

g) Máte záujem o akumuláciu energie do batérií? (Oveľa vyššie využitie energie, ale investícia vyššia o min. 3600 €)


Aká je životnosť systémov?

Životnosť závisí od kvality použitých komponentov a profesionálneho prevedenia inštalácie. On-grid (sieťové) systémy Pri našich On-grid inštaláciách uprednostňujeme technológiu od značky Huawei. Dôvodom je, že v prípade meničov Huawei sa jedná o najkvalitnejšie a najspoľahlivejšie riešenie, ku ktorému sme sa dopracovali za roky praxe (záruka na menič 10 rokov, možnosť rozšíriť až na 20 rokov). Menič má predprípravu na batérie (konkrétne LUNA 2000), takže v prípade ďalšej investície do batérie nemusíte kupovať nový menič.Aký je rozdiel medzi hybridným a ostrovným systémom?

Do domácnosti je najvhodnejším riešením hybridný systém, ktorý je ideálne nakonfigurovaný tak, že vybíja batériu do stanovenej úrovne a v prípade jej dosiahnutia automaticky začne ťahať energiu zo siete. Bez akéhokoľvek prebliku, prepínania, cvakania.


V prípade ostrovného systému príde pri vybití batérie na stanovenú úroveň k úplnému vypnutiu zariadení a aj spotrebičov. To znamená, že je následne potrebné počkať na dobitie batérií, alebo ručné prepojenie zariadení na sieť.

Tento istý scenár platí aj pri odberoch vyšších ako je výkon meniča. Pri hybridnom si systém pritiahne zvyšok energie zo siete. Pri ostrovných padne do chyby- preťaženie. Zväčša sa ostrovné systémy používajú len pri malých víkendových aplikáciách 1, 2 až 3 panely.


Ako pripraviť novostavbu na fotovoltiku?

Strecha a trasa káblovania Pre fotovoltaický systém nie je dôležitý typ strešnej krytiny, ktorú si vyberiete. Najdôležitejšou časťou pre zabudovanie fotovoltaického systému je zabezpečiť priechod v strešnej krytine na kábel ako napríklad pri škridlovej krytine prechodová škridla teda vetracia škridla. Priechod musí byť dostatočne široký teda min. 32mm z dôvodu prechodu chráničky. Druhým dôležitým bodom je pripraviť trasu chráničky až do technickej miestnosti, kde budú všetky potrebné komponenty pre spustenie fotovoltaického systému. Odporúčaná veľkosť chráničky zo strechy do tech. miestnosti je 32mm

Technická miestnosť pre menič

Ideálne umiestnenie technickej miestnosti je v blízkosti rozvodnej skrine avšak, ak takéto umiestnenie technickej miestnosti nie je možné treba pred pripraviť kabeláž z rozvodnej skrine do technickej miestnosti. Odporúčaná kabeláž pri On-grid (sieťovom meniči) je CYKY 5x4 mm2 + dátový FTP kábel. Odporúčaná kabeláž pri Hybridnom meniči je 2x CYKY 5x6 mm2 + dátový FTP kábel.

On-grid (sieťový) menič

Technika ktorú umiestnime do technickej miestnosti nezaberie veľa priestoru nakoľko je umiestnená na stene interiéru. Plocha techniky pri sieťovom meniči v priemere zaberie cca 1m2 Hybridný menič Technika ktorú umiestnime do technickej miestnosti pri hybridnom meniči zaberie viacej priestoru. Je to z dôvodu veľkého hybridného meniča, ktorý bude umiestnený na stene a počtu batérií, ktoré budú umiestnené na zemi. Pri väčšom počte batérií plocha zaberie viac miesta. Technická miestnosť v tomto prípade by mala mať v rozhraní 11°C – 25°C z dôvodu funkčnosti batérií. Tak isto je dôležité umiestniť do technickej miestnosti vetraciu šachtu alebo malé okienko. Technická miestnosť pre regulátor na ohrev vody V tomto prípade nie je potrebné aby v blízkosti technickej miestnosti bola rozvodná skriňa je však dôležité, aby v blízkosti tohto regulátora bol umiestnený bojler nakoľko regulátor je teplomerom a káblom na elektrickú špirálu prepojený s bojlerom, aby sa voda dokázala ohrievať na požadovanú teplotu. Plocha tejto techniky zaberie v priemere 1m2.


Môžem použiť ostrovný systém na ohrev vody alebo vzduchu?

Všeobecne ohrev a fotovoltika nie sú priateľmi. Dôvodom je to, že v obdobiach keď najviac potrebné teplo je nedostatok slnečného žiarenia. Tiež spojenie vykurovacích telies s batériou nie je najšťastnejšie, pretože vyžaduje vysoké prúdy a to príliš namáha batériu. V ostrovnom prípade ak chcete ohrievať vzduch sú rozumnejším riešením solárne panely na generáciu teplého vzduchu.


Rozdiel medzi asymetrickým a symetrickým 3-fázovým meničom

Symetrické meniče sú všetky on-grid meniče. To že sú symetrické znamená že do každej fázy ide výkon rovnomerne, maximálne však 1/3 menovitého výkonu meniča. Asymetrické meniče sú 3-fázové hybridný meniče spolupracujúci s batériou. Tieto meniče rozdeľujú energiu do fáz tak, že každá fáza môže pracovať s iným výkonom, maximálne však 1/3 menovitého výkonu meniča

566 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page