top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Inštalácia fotovoltických panelov na šikmú strechu

Ak sa rozhodneme umiestniť na šikmú strechu fotovoltické panely, nemusíme čakať náročnú inštaláciu a stavba fotovoltickej elektrárne sa nám môže zdať ako stavebnica pre dospelých. Ak však chceme mať istotu, že panel neodfúkne prvý závan vetra a že sa strecha nezrúti pod váhou inštalovaných panelov alebo že panelu vo výrobe elektrickej energie zo slnka nebude brániť nevhodne umiestnený komín, je lepšie obrátiť sa s radou na odborníka.


V prípade využitia solárnej energie je dôležité zvážiť možnosti daného objektu. Či je výhodnejšia inštalácia panelov na šikmú alebo rovnú strechu, nie je smerodajné. Majiteľ šikmej strechy, ktorý sa na ňu rozhodne umiestniť fotovoltické panely, musí v prvom rade zohľadniť, akým smerom je jeho strecha orientovaná.


V prípade rovnej strechy na orientácii, samozrejme, nezáleží. Za ideálnu sa považuje strecha orientovaná južným smerom s maximálnym odklonom 10° až 15° na západ alebo na východ (z týchto smerov majú panely maximálne osvetlenie), so sklonom 30° až 40° a s dispozíciou minimálne 8 m2 voľnej plochy.


Plocha s fotovoltickými panelmi nesmie byť zatienená okolitými stavbami ani predmetmi na streche. Nevyhnutná je konzultácia so skúseným dodávateľom fotovoltických technológií, aký typ panelov je najvhodnejšie použiť vzhľadom na nasmerovanie strechy a so zreteľom na danú lokalitu. Ak je strecha vhodne orientovaná a je pokrytá vyhovujúcim typom fotovoltických panelov, ostáva už len fotovoltické panely pripojiť k sieti.


Návrh inštalácie Skutočnosť, že sa musí zaistiť maximálne osvetlenie, je nutné vziať do úvahy už pri návrhu samotného projektu. K inštalácii panelov, z ktorých každý váži zhruba 25 kg, treba osvedčený systém bezpečného ukotvenia. Náročnosť inštalácie záleží od typu strešnej krytiny a materiálu krovu. Najčastejšie ide o strechy z drevených krovov; napríklad pri krove zo železných rúrok je inštalácia zložitejšia a montuje sa individuálne podľa potreby.

Inštalácia fotovoltických panelov na rovnú strechu je pohodlnejšia a jednoduchšia ako inštalácia na šikmú strechu. Na rovnú strechu sa umiestni tzv. plastbox – plastová vaňa so sklonom 25º, ktorá sa zaťaží pieskom alebo štrkom. Na tento plastbox sa priskrutkuje fotovoltický panel. Vďaka plastboxu už nie je nutné ďalšie vŕtanie a skrutkovanie ako v prípade inštalácie na šikmú strechu. Pri šikmých strechách sa v návrhu projektu musí počítať aj s prekážkami v podobe vikierov, strešných okien a komínov. Tie môžu zatieniť plochu určenú na inštaláciu panelov, tzn. zmenšiť osvetlenú plochu.


Montáž na pevnú konštrukciu

Ak máme šikmú strechu, fotovoltické panely môžeme inštalovať na pevnú konštrukciu. Pre pevnú montáž fotovoltických modulov existuje celý rad montážnych systémov, ktoré sú vhodné predovšetkým pre menšie inštalácie. Využívajú sa v nich špeciálne systémy ukotvenia. Vhodný variant ukotvenia sa vyberie podľa typu strešnej krytiny. Treba tiež zistiť, či má strecha krovy, ku ktorým sa systémy ukotvenia pripevnia. Prichytávacie háky sú väčšinou vyrobené z pozinkovanej ocele alebo z hliníka. Tieto háky sa pripevnia ku krovu strechy samoreznými zápustkami.Pri strechách bez krovov treba zistiť nosnosť strechy, ktorá je však absenciou krovov značne obmedzená. Ak strecha unesie panely s hmotnosťou 25 kg, môžu sa nainštalovať pomocou profilu v tvare trojuholníka. Tieto profily tvoria základ nosnej konštrukcie a kladú sa vo vzdialenosti zhruba 1 až 1,5 m. Na túto nosnú konštrukciu sa priskrutkujú vodorovné profily, na ktoré sa pripevnia panely, podobne ako pri rámovej konštrukcii prichytenej do krovov. Profily v tvare trojuholníka sa môžu pripevniť na strechu pomocou vŕtaných kotiev – napríklad pri betónovej streche. Pri plechovej streche možno nosné trojuholníkové konštrukcie prichytiť priamo k plechu, v prípade dostatočného sklonu strechy (25° až 35°) sa vodorovné profily môžu prichytiť zápustkami priamo na plech. Prichytenie panelov do vodorovných profilov je vždy rovnaké. V niektorých prípadoch je nutné riešiť upevnenie fotovoltických panelov na strechu individuálne, špeciálnymi hákmi, ktoré sa pripravia priamo na mieste.


Inštalácia na klasické strešné škridly Veľmi časté sú strechy s klasickými drevenými krovmi pokryté klasickými škridlami. Na prichytenie fotovoltických panelov sa použije špeciálny systém kotvenia, ktorý sme už opísali – systém prichycovacích hákov, ktoré sa prichytia do krovov pomocou skrutiek.

Ešte predtým sa však z miesta na streche, kde treba navŕtať krov a priskrutkovať prichycovacie háky, musia odstrániť škridly. Väčšinou ich možno odstrániť priamo zvonku. Stačí ich trocha vysunúť nahor, aby sa odkryl krov a bolo možné doň priskrutkovať háky. Medzi jednotlivými hákmi je vzdialenosť 1 až 2 m. Na nainštalované háky sa prichytia hliníkové profily a vytvorí sa rošt, na ktorý sa pripevnia fotovoltické panely.


Údržba fotovoltických panelov Fotovoltické panely nepotrebujú žiadnu špeciálnu údržbu čistením a podobne, výnimkou je dočasná snehová pokrývka. Ak totiž panely pokryje vrstva snehu, ich výkon klesá až na nulu. Táto situácia je však výnimočná. Na šikmej streche a na klzkom povrchu panelov sa sneh totiž väčšinou neudrží. Teplota panelov býva okrem toho vždy vyššia než vonkajšia teplota, vďaka čomu sa sneh na fotovoltických paneloch roztápa.

Nevýhody inštalácie fotovoltických panelov na šikmú strechu:

  • plocha inštalácie je obmedzená,

  • budovy sú často nevhodne orientované,

  • možno použiť len pevné panely, bez možnosti ich otočenia (umiestniť ťažký otáčací systém na strechu je technicky náročné).

Výhody inštalácie fotovoltických panelov na šikmú strechu:

  • nezaberá sa voľná plocha pozemkov,

  • sú ťažko prístupné zlodejom a vandalom,

  • môžu stačiť pre vlastnú potrebu v budove a na napájanie záložných systémov,

  • môžu sa využiť namiesto krytiny.

Zdroj: https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/fotovoltaika/instalacia-fotovoltickych-panelov-na-sikmu-strechu


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page