top of page
MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V

Hybridný menič a nabíjačka Victron Energy Multiplus-II 48V 5000VA

Multiplus-II je výkonný DC-AC hybridný menič a nabíjačka s čisto sínusovým výstupom s integrovanou adaptívnou nabíjačkou batérií a ultra rýchlym transferovým prepínačom zdroja napätia.

 

Hybridný DC-AC menič a nabíjačka Multiplus-II 48V 5000VA

Hybridný menič a nabíjačka Multiplus-II v sebe kombinuje funkcie produktov MultiPlus a MultiGrid.

Má všetky funkcie jednotky MultiPlus a navyše možnosť pripojenia externého prúdového čidla pre funkcie PowerControl a PowerAssist s optimalizáciou vlastnej spotreby (max. 50A).

Má tiež všetky funkcie jednotky MultiGrid so zabudovanou anti-islanding ochranou na svojom AC vstupe - zosílená ochrana zabránenia nežiadúcim dodávkam do distribučnej siete v prípade jej výpadku.

 

ESS Systémy pre skladovanie energie

MultiPlus-II je kľúčovým prvkom v systéme Victron ESS, ktorý poskytuje flexibilitu pre kombináciu so solárnymi MPPT regulátormi, alebo so sieťovými FV meničmi.

Ako už názov napovedá, MultiPlus-II je kombináciou striedača a nabíjačky v jednom elegantnom prevedení. Rad funkcií zahŕňa čisto sínusový menič, adaptívne nabíjanie, hybridnú technológiu PowerAssist a ďalšie funkcie pre integráciu do rôznych typov systémov.

 

Jeden AC vstup

MultiPlus-II je vybavený jedným AC vstupom pre pripojenie distribučnej siete, alebo napr. generátora.
Ak sú potrebné dva AC vstupy, potom zvolíme jednotku Quattro.

 

Dva AC výstupy

MultiPlus-II je vybavený dvoma AC výstupmi. Hlavný výstup AC1 zaistí dodávky energie bez prerušenia napájania. Napr. v režime UPS MultiPlus-II prevezme napájanie pripojených spotrebičov (za menej ako 20 milisekúnd) v prípade výpadku distribučnej siete, alebo generátora.

Druhý AC výstup je funkčný iba vtedy, keď je k dispozícii AC vstup (distribučná sieť / generátor). Záťaž, ktorá by rýchlo vybila akumulátory, ako napríklad ohrievač vody, je teda možné pripojiť k tomuto výstupu a ten bude napájaný len z AC zdroja

 

Štyri fázy nabíjania adaptívnou nabíjačkou s dvoma výstupmi pre nabíjanie batérie.

Hlavný DC výstup poskytuje výkonné plnohodnotné nabíjanie akumulátorov prostredníctvom systému "adaptívneho nabíjania". Softvér riadi trojstupňový automatický proces dobíjania tak, aby vyhovoval stavu batérie a pridáva štvrtú fázu dobíjanie - udržiavacie nabíjanie.

Okrem tohto, MultiPlus-II môže nabíjať aj druhú batériu pomocou nezávislého výstupu dobíjania určeného napr. pre štartovacie batérie generátora s maximálnym nabíjacím prúdom 4 A. MultiPlus-II je určený pre nabíjanie všetkých typov olovených, alkalických aj lítiových batérií.

 

Prakticky neobmedzený výkon vďaka paralelnej prevádzke

Až 6 jednotiek MultiPlus-II môže pracovať paralelne k dosiahnutiu vyššieho výkonu.

 

Trojfázová prevádzka

Tri jednotky rovnakého typu môžu byť nakonfigurované pre trojfázový prevádzku s fázovým posunom. Ale to nie je všetko, až 6 paralelne radených jednotiek môže tvoriť jednu fázu. Trojfázový systém tak môže pozostávať až z 18 jednotiek so súhrnným trvalým výstupným výkonom 43,2 kW / 54 kVA a nabíjacím výkonom 630 A.

 

Unikátne vlastnosti funkcie PowerControl a PowerAssist

MultiPlus-II zamedzí preťaženiu výkonovo obmedzeného AC zdroja napr. prúdovo obmedzenej el. prípojky, alebo generátora. Ak by malo dôjsť veľkým odberom k preťaženiu vstupného AC zdroja, v prvom kroku automaticky zníži nabíjací prúd do batérie (PowerControl).

Energia pre nabíjanie je presunutá pre napájanie AC spotrebičov. V druhom kroku dochádza k posilneniu vstupného AC zdroja prúdom odoberaným z batérie (PowerAssist). Na AC výstup prichádza spoločne energia z AC zdroja aj z batérie (meniča).

 

    1 600,00 €Price
    bottom of page