top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Zelený reštart pre Zelenú domácnostiam

6. júna 2022

Národný projekt Zelená domácnostiam čaká po vyše piatich rokoch od spustenia reštart. Rozpočet projektu by mal byť navýšený o 30 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur. Zásadné zmeny by mali zabezpečiť kontinuálnu podporu pre domácnosti, ktoré majú reálne možnosti ukončiť inštalácie podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov do konca septembra 2023.

Slovenská inovačná a energetická agentúra reaguje na výnimočnú aktuálnu situáciu, keďže záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely exponenciálne rastie, ale dodacie lehoty niektorých technológií sa predlžujú a obmedzenia môžu mať aj inštalačné kapacity zhotoviteľov.

„Našli sme spravodlivé a flexibilné riešenie bez rýchlych prstov pre všetky domácnosti, ktoré majú reálny záujem o príspevok z projektu Zelená domácnostiam a budú pripravené inštalovať niektoré zo štyroch podporovaných zariadení do konca septembra 2023. Podstatná bude dostupnosť technológií a kapacity zhotoviteľov, to znamená, že necháme trh rozhodnúť o tom, koľko a akých poukážok sa vydá, podľa toho, čo je možné dodať. Podpora tak bude zabezpečená stabilne, plynulo a predvídateľne, aby podnikatelia dokázali svoje kapacity plánovať a prípadne aj zvyšovať,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Momentálne SIEA zabezpečuje nevyhnutné úpravy informačného systému, ktorá umožní zmenu spôsobu podpory. Nové podmienky projektu vrátane praktických inštrukcií pre domácnosti SIEA zverejní v pondelok 13. júna 2022 o 15.00 hod. Od tohto termínu budú môcť domácnosti registrovať žiadosti. Na samotné zaregistrovanie žiadosti o poukážky budú mať domácnosti dostatok času, pretože čas vyplnenia formuláru nebude rozhodujúci. Zásadná zmena spočíva v tom, že o termíne vydania poukážok rozhodne domácnosť po dohode so zhotoviteľom. Poukážky s platnosťou tri mesiace budú vydávané až potom, ako zhotovitelia, s ktorými sa domácnosti dohodnú, v informačnom systéme vydanie poukážky aktivujú. Tým potvrdia, že sú schopní zariadenia dodať v stanovenej lehote. Zhotovitelia budú môcť aktivovať vydanie prvých poukážok ešte v priebehu júna 2022. SIEA pred tým zorganizuje informačný webinár, na ktorom budú prezentované nové funkcie umožňujúce aktiváciu poukážky.

„Pokračujeme v projekte Zelená domácnostiam so zmenami pre férovejšie rozdeľovanie podpory. Podstatnou informáciou je, že sme zdvojnásobili sumu, ktorá bude v rámci kola k dispozícii, pričom podpora pôjde pre všetky štyri zariadenia. Ďalšia zmena spočíva v spôsobe registrácie. Prihlásiť sa tentokrát môže každá domácnosť, ktorá má záujem o inštaláciu podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík.

Na navýšenie rozpočtu z pôvodných 15 miliónov eur na aktuálnych 45 miliónov eur budú použité prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý je v záverečnej fáze. Ak sa nový systém osvedčí, SIEA ho využije aj v budúcom období, kedy je na tento účel plánovaných ďalších viac ako 100 miliónov eur z Programu Slovensko.Záznam z tlačovej konferencie k najnovším zmenám v projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii na FB profile SIEA, ale aj na portáloch ďalších médií


Zdroj:https://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/zeleny-restart-pre-zelenu-domacnostiam/

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page