top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Z obnoviteľných zdrojov je už 23% energie v EÚ, hlási Eurostat. Ako je na tom Slovensko?

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) v EÚ pokrývajú už 23,0 % z konečnej spotreby energií. Vyplýva to z najnovších dát za rok 2022, ktoré zverejnil Eurostat.


Ide o celkový podiel OZE na konečnej energetickej spotrebe. Najväčší podiel OZE dosiahli vo výrobe elektriny, a to 41,2 %. V sektore vykurovania a chladenia to bolo 24,8 % a v doprave 9,6 %. Situácia v jednotlivých štátoch sa však výrazne líši.


Eurostat ukázal čerstvé dáta krátko po tom, ako Európska komisia vyhodnotila aktualizácie Národných energetických a klimatických plánov. V prípade Slovenska žiada, aby krajina zvýšila cieľ pre rok 2030 zo súčasných 23 % na 35 %. Cieľom celej EÚ je dosiahnuť do roku 2030 podiel OZE aspoň na úrovni 42,5 %.


Ako sa vyvíja celkový podiel OZE

Celkový podiel OZE na konečnej energetickej spotrebe v EÚ stúpol medziročne o 1,1 percentuálneho bodu. V roku 2021 dosahoval 21,9 %.

Lídrom štatistiky je Švédsko, kde z OZE v roku 2022 pochádzali dve tretiny spotrebovanej energie (66 %). Ešte vyšší podiel OZE vykázalo Nórsko (75,8 %), ktoré však nie je súčasťou EÚ.


Na opačnom konci rebríčka sa ocitli Írsko (13,1 %) a Malta (13,4 %).

Slovensko sa s podielom OZE na úrovni 17,5 % zaradilo pod priemer EÚ. Slovenský podiel OZE bol nižší ako susednom Česku (18,2 %), na druhej strane to však bolo viac, než vykázali Maďarsko (15,2 %) a Poľsko (16,9 %).
Aký je podiel OZE v elektroenergetike

Na výrobe elektrickej energie v EÚ sa OZE v minulom roku podľa najnovších dát Eurostatu podieľali viac ako dvomi pätinami (41,2 %). Medziročne podiel OZE v tomto segmente stúpol najvýraznejšie, a to o viac ako tri percentuálne body (37,8 % v roku 2021).


Rebríček štátov EÚ aj v tomto prípade vedie Švédsko, a to s podielom OZE na úrovni 83,3 %. Vysoké čísla dosiahli tiež Rakúsko (74,7 %), Portugalsko (61 %), Chorvátsko (55,5 %) či Lotyšsko (53,3 %). Z krajín mimo EÚ jasne vedie Nórsko s podielom OZE 120 %, kde celoročná výroba elektriny zo zelených zdrojov prevýšila domácu spotrebu.


Slovensko sa s hodnotou 22,9 % aj v tomto prípade zaradilo pod priemer EÚ. Na druhej strane spomedzi krajín regiónu V4 je Slovensko lídrom: v Maďarsku pochádzalo z OZE 10 % elektriny, v Česku 14 %, v Poľsku 14,4 %.


Podiel OZE v slovenskej elektroenergetike sa pritom podľa údajov Eurostatu za posledné roky prakticky nezmenil, v pásme od 21 % do 23 % kolíše už od roku 2014. Väčšinu zelenej elektriny v krajine vyrábajú vodné elektrárne.


Aký je podiel OZE vo vykurovaní a chladení

Podiel OZE v sektore vykurovania a chladenia v EÚ dosiahol za rok 2022 úroveň 24,8 %. Medziročne to predstavuje nárast o takmer dva percentuálne body.

Aj v tomto segmente je lídrom Švédsko (69,4 %). Ďalej nasledujú Estónsko (65,4 %) a Lotyšsko (61 %).

Slovensko s podielom OZE 19,9 % aj v tomto segmente patrí ku krajinám pod priemerom EÚ. Zároveň je na poslednom mieste aj spomedzi krajín V4. Podiel OZE vo vykurovaní a chladení pritom na Slovensku zaznamenal skokový nárast medzi rokmi 2018 a 2019 kvôli zmene metodiky. V tom čase sa približne zdvojnásobil, odvtedy však rastie len minimálne.25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page