top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

SIEA spúšťa už tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam

25. apríla 2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťa už tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. V krátkom čase tak bude možné znova požiadať o podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

„Reagujeme na veľký záujem o túto formu pomoci zo strany domácností, ktoré v posledných mesiacoch čelia rastúcim cenám energie a ešte intenzívnejšie ako v minulosti hľadajú možnosti, ako vďaka ekologickým riešeniam znížiť náklady. Preto operatívne presúvame na projekt Zelená domácnostiam III voľné financie z iných oblastí. Nový, tretí projekt bude prebiehať paralelne so súčasným druhým projektom, ktorý bude v najbližších mesiacoch s predstihom ukončený. Spolu bude na poukážky k dispozícii viac ako 15,8 mil. €. Doteraz sme podporili viac ako 36 000 nových inštalácií aj vďaka tomu, že podporu je možné získať s minimálnou administratívnou záťažou,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Žiadosti o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu budú môcť domácnosti podávať od 2. mája, pre fotovotlické panely od 4. mája, pre slnečné kolektory od 9. mája a tepelné čerpadlá od 11. mája 2022. Elektronický systém umožní vypĺňanie žiadostí v určené dni v čase od 15,00 hod. na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. „Chceme, aby podpora kontinuálne pokračovala, podmienky na získanie poukážky zostávajú rovnaké a nezmenená je aj výška príspevkov na kúpu a inštaláciu zariadení. Domácnosti budú môcť žiadosti registrovať cez osvedčený elektronický systém, prostredníctvom ktorého môžu sledovať, ako sa blíži termín vydania poukáž


ky a v prípade potreby žiadosť aj upraviť. Na inštaláciu zariadení budú mať tri mesiace od vydania poukážky,“ dodal P. Blaškovitš. Výška príspevkov môže pokryť maximálne 50 % oprávnených nákladov na inštaláciu. Suma uvedená na poukážke závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri slnečných kolektoroch je príspevok najviac 1 750 €, pri fotovoltických paneloch a kotloch na biomasu po 1 500 € a pri tepelných čerpadlách 3 400 €. Podporu dostanú domácnosti vo forme poukážok, ktoré si môžu uplatniť u zhotoviteľov. Poukážky prepláca SIEA priamo zhotoviteľom po dokončení inštalácie. Domácnosti si v projekte môžu vybrať z takmer 4 000 konkrétnych typov zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a spomedzi 1 200 zhotoviteľov, ktorí sú zodpovední za ich dodanie a inštaláciu. Pilotný projekt Zelená domácnostiam SIEA spustila v roku 2015 ako vôbec prvý národný projekt v momentálne končiacom programovom období európskej podpory. Odvtedy boli z Operačného programu Kvalita životného prostredia preplatené poukážky v celkovej hodnote 76 miliónov €.


Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/siea-spusta-uz-tretie-pokracovanie-projektu-zelena-domacnostiam/


49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page