top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Rastie počet firemných fotovoltických riešení. Pripájanie ďalších uľahčí aj modernizácia distribučný

V Česku v roku 2021 opäť medziročne pribudli fotovoltické riešenia na strechách hál a v priemyselných areáloch, záujem o energiu zo slnka potvrdzujú aj firmy na Slovensku.V súvislosti s výrazným rastom cien energií v minulom roku sa potvrdzuje, že alternatívny zdroj energie môže byť pre podniky zdrojom významných úspor. Posilňovaniu tohto trendu v nasledujúcich rokoch nahráva aj modernizácia distribučných sústav – zvýšením ich kapacity a zavádzaním inteligentného riadenia bude možné do siete zapájať viac menších výrobcov elektrickej energie.


Záujem firiem o energiu zo slnka potvrdzujú údaje Solárnej asociácie. V roku 2021 v Česku na strechách firiem a komerčných objektov pribudlo necelých 400 nových inštalácií s celkovým výkonom 19,2 MWh. V porovnaní s rokom 2020 šlo o sedemdesiatpercentný pokles inštalácií, Solárna asociácia ho však vysvetľuje zložitou administratívou a zdĺhavou realizáciou projektov.

„V súvislosti so znižovaním prevádzkových nákladov sa firmy začínajú o fotovoltiku zaujímať čoraz viac. Fotovoltika má výhodu, že si investor môže vopred spočítať, koľko ho bude elektrina stáť. Pre finančných riaditeľov je tak veľmi výhodným nástrojom, ako naplánovať výdavky a v kombinácii s akumuláciou energie môže zabrániť aj mikrovýpadkom či iným nepríjemným javom,“ opisuje výkonný riaditeľ Solárnej asociácie Jan Krčmář. Skokový nárast cien elektriny podľa neho spôsobil boom strešných inštalácií.

Podobne ako v Česku sa o fotovoltické riešenia zaujímajú aj firmy na Slovensku. „Naši členovia majú záujem o zavádzanie fotovoltiky v rámci svojich areálov, a to hlavne formou inštalácií na strechách priemyselných hál. Viacero našich členov už fotovoltiku má. Súčasné ceny elektriny správnosť tohto rozhodnutia jednoznačne potvrdzujú,“uvádza Tibor Gregor, výkonný riaditeľ združenia Klub 500, ktorý združuje slovenské firmy s viac ako päťsto zamestnancami.


Výraznejšie zapojenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci firemných areálov by mali v ďalších rokoch podporiť národné plány obnovy, ktoré sa v Česku aj na Slovensku sústredili aj na podporu fotovoltiky. K vyššej penetrácii OZE prispeje aj modernizácia distribučných sústav. V rámci oboch krajín možno ako príklad uviesť cezhraničný projekt ACON, ktorý vzniká v spolupráci EG.D a Západoslovenskej distribučnej (ZSD) a je podporovaný z úniových programov.


„Modernizácia distribučných sústav na takzvané Smart Grids je pre väčšie zapojenie decentralizovaných zdrojov energie – medzi ktoré sa fotovoltické riešenia v rámci podnikov zaraďujú – nevyhnutné. Česko a Slovensko síce historicky majú v porovnaní s inými európskymi krajinami pomerne robustnú sieť a prevádzkovatelia sústav sa na väčšiu decentralizáciu v posledných rokoch pripravovali, aj tak pred nami stále stojí výzva na zabezpečenie stabilnej a bezpečnej distribučnej siete aj do budúcnosti,“ vysvetľuje Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.


Modernizované distribučné sústavy budú mať v prvom rade väčšiu kapacitu, vďaka ktorej budú schopné pojať veľké množstvo menších producentov elektrickej energie. Popri navýšení kapacity budú hlavnú úlohu hrať moderné technológie. „Ide predovšetkým o modernizáciu dispečerských riadiacich a automatizačných systémov, ktoré umožnia komunikáciu prvkov v sieti v reálnom čase, ich monitoring, ovládanie a aktívne riadenie spotreby energie v rámci celej sústavy. Vďaka tomu bude možné nielen pripájať nové zdroje, ale aj nové sektory a technológie, kam patria napríklad energetické spoločenstvá či elektromobilita,“ hovorí Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD pre implementáciu projektu ACON.


Firmy môžu ušetriť aj desiatky percent ročných nákladov

Najčastejším dôvodom na zaobstaranie fotovoltického riešenia sú pre firmy úspory prevádzkových nákladov. Tie sa môžu podľa veľkosti riešenia pohybovať aj v desiatkach percent. Príkladom je brnianska spoločnosť TopGis, ktorá sa špecializuje na letecké snímkovanie a mapové aplikácie pre mestá a obce. Firma sídli v modernej budove Inovačného centra SVATOPETRSKÁ a má na streche a južnej fasáde 257 fotovoltických panelov osadených na ploche 425 m2. Celkové predpokladané množstvo energie, ktorú fotovoltika na dome za rok vyrobí, je 76 MWh.

„Elektrickú energiu vyrobenú zo slnka spotrebuje na svoju prevádzku budova, počas slnečných dní však fotovoltika na budove s celkovou podlahovou plochou 6 500 metrov štvorcových vyrobí viac energie, než sama spotrebuje. Prebytočnú energiu potom využijú ďalšie budovy v areáli alebo nabíjačky pre elektroautá,“ opisuje technický správca areálu Vlastimil Rieger. Celková ročná úspora energetických nákladov dosahuje 25 percent. V budove sú pritom 24 hodín denne v prevádzke tepelné čerpadlá a servery, ktoré TopGis potrebuje na uchovanie obrovského množstva mapových dát a ich publikáciu stovkám klientov po celom Česku.


Energiu zo slnka vyrába aj spoločnosť Duslo, ktorá pôsobí v chemickom priemysle. Riešenie, ktoré podnik využíva v súčasnosti, je koncipované ako ostrovný systém s inštalovaným výkonom 0,985 MWh. Všetka vyrobená energia je v súčasnosti vykupovaná, firma však zvažuje ďalšie solárne riešenie. „Prevádzka fotovoltickej elektrárne pre nás predstavuje významné skúsenosti z pohľadu zvažovanej realizácie novej FVE, ktorá by bola pripojená už do našej miestnej distribučnej siete,“ hovorí Marek Kurňava, riaditeľ Úseku energetiky spoločnosti Duslo. Nové fotovoltické riešenie by podľa neho malo niekoľkonásobne vyšší výkon. Jeho výstavba je súčasťou projektu, ktorého cieľom je výroba zeleného vodíka elektrolýzou s využitím elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.


Zdroj: https://touchit.sk/rastie-pocet-firemnych-fotovoltickych-rieseni-pripajanie-dalsich-ulahci-aj-modernizacia-distribucnych-sustav/402463

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page