top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam je pozastavené

28. februára 2023

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými poukážkami na inštaláciu zariadení v hodnote 10 miliónov €. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. SIEA preveruje možnosti, či je možné doplniť zdroje do prebiehajúceho projektu. O ďalšom postupe bude informovať v krátkom čase. Zároveň pripravuje pokračovanie projektu, ktoré bude financované z nového programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O príprave projektu bude SIEA priebežne informovať. Podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je možné od roku 2015 využiť z projektu Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z európskych a štátnych prostriedkov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podpora na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z európskych a štátnych prostriedkov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, je k dispozícii od roku 2015. Vďaka podpore z projektu, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, bolo doteraz nainštalovaných viac ako 46-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie celkovou sumou takmer 99 miliónov eur. Spolu bolo doteraz podporených 13 724 inštalácií slnečných kolektorov, 15 645 tepelných čerpadiel, 10 950 fotovoltických systémov a 6 552 kotlov na biomasu


Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/aktivovanie-ziadosti-a-vydavanie-poukazok-v-projekte-zelena-domacnostiam-je-pozastavene/

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page