top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Ako prebieha (bezstarostná) inštalácia Fotovoltickej elektrárne na kľúč od SOLAURIC

Po obhliadke a konzultácii, obdrží zákazník presnú cenovú ponuku a v prípade jej akceptácie sa začne na našej strane príprava pre konkrétny projekt:

  • projektová dokumentácia

  • komunikácia s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom energie

  • rezervácia tovaru a materiálu


Približne 3 týždne pred realizáciou je dohodnutý dátum inštalácie. Inštalácia pre rezidenčné projekty trvá necelý deň.


Príchod na miesto realizácie nášho tímu je 8:00. S investorom si zrekapitulujeme plán inštalácie, umiestnenie technológie, trasovanie vedenia atď.Medzičasom si pripravujeme náradie a vykladáme technológiu, ktorá je predmetom inštalácie. Náš tím sa skladá z 3 certifikovaných elektrikárov a 2 strešných montážnikov. Pokiaľ sa jedná o väčší projekt, je nás 6-7.
Každý člen tímu začne realizovať svoju časť projektu: vymeranie a príprava strechy pre montáž fotovoltických panelov, inštalácia aktívnych prvkov elektroinštalácie (menič napätia, rozvádzač), trasovanie AC/DC kabeláže.


Vďaka efektívnemu rozdeleniu úloh a skúsenostiam, je okolo obeda strešná konštrukcia pripravená na osadenie panelov, vedenie je uložené a aktívne prvky sú osadené na stene a pokračuje sa v konfigurácii a zapájaniu.Ploché či vysoké strechy niekedy vyžadujú viac času, z dôvodu potreby použitia plošiny, respektíve vykladania záťaže konštrukcie na strechu.Vo väčšine prípadov finišujeme do 15:00. Osádzame a zapájame posledné panely, zapájame a konfigurujeme elektroinštaláciu.Následne prebehne spúšťanie celého systému, testovanie výkonu ako aj celej elektroinštalácie.


Vyčistenie a upratovanie prebieha počas celého dňa, nakoľko náš tím uvedie miesto inštalácie do pôvodného stavu.


Finálne odovzdáme investorovi fotovoltickú elektráreň, prebehne vyškolenie obsluhy ako aj aplikácie na telefóne/počítači. Kompletnú dokumentáciu obdrží investor v deň inštalácie.
Následne príde vykonať nezávislú revíziu revízny technik a skontroluje našú inštaláciu. Výsledkom je revízna správa, resp. ak je potrebné niečo opraviť/upraviť, bezodkladne vykonáme nápravu.
Následne sa čaká na fyzické zapojenie fotovoltickej elektrárne do distribučnej siete. Nakoľko náš tím ešte pred realizáciou začal proces pripojenia do siete, trvá táto doba od 2 týždňov po približne 2 mesiace. Záleží od regiónu a personálneho obsadenia distribučnou spoločnosťou.


Po pripojení FVE do siete, odkomunikujeme všetkým potrebným inštitúciám prevádzku obnoviteľného zdroja.49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page