top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Ako prebieha (bezstarostná) inštalácia Fotovoltickej elektrárne na kľúč od SOLAURIC

Updated: Dec 1, 2023

Po obhliadke a konzultácii, obdrží zákazník presnú cenovú ponuku a v prípade jej akceptácie sa začne na našej strane príprava pre konkrétny projekt:

  • projektová dokumentácia

  • komunikácia s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom energie

  • rezervácia tovaru a materiálu


Približne 3 týždne pred realizáciou je dohodnutý dátum inštalácie. Inštalácia pre rezidenčné projekty trvá necelý deň.


Príchod na miesto realizácie nášho tímu je 8:00. S investorom si zrekapitulujeme plán inštalácie, umiestnenie technológie, trasovanie vedenia atď.Medzičasom si pripravujeme náradie a vykladáme technológiu, ktorá je predmetom inštalácie. Náš tím sa skladá z 3 certifikovaných elektrikárov a 2 strešných montážnikov. Pokiaľ sa jedná o väčší projekt, je nás 6-7.
Každý člen tímu začne realizovať svoju časť projektu: vymeranie a príprava strechy pre montáž fotovoltických panelov, inštalácia aktívnych prvkov elektroinštalácie (menič napätia, rozvádzač), trasovanie AC/DC kabeláže.


Vďaka efektívnemu rozdeleniu úloh a skúsenostiam, je okolo obeda strešná konštrukcia pripravená na osadenie panelov, vedenie je uložené a aktívne prvky sú osadené na stene a pokračuje sa v konfigurácii a zapájaniu.Ploché či vysoké strechy niekedy vyžadujú viac času, z dôvodu potreby použitia plošiny, respektíve vykladania záťaže konštrukcie na strechu.Vo väčšine prípadov finišujeme do 15:00. Osádzame a zapájame posledné panely, zapájame a konfigurujeme elektroinštaláciu.Následne prebehne spúšťanie celého systému, testovanie výkonu ako aj celej elektroinštalácie.


Vyčistenie a upratovanie prebieha počas celého dňa, nakoľko náš tím uvedie miesto inštalácie do pôvodného stavu.


Finálne odovzdáme investorovi fotovoltickú elektráreň, prebehne vyškolenie obsluhy ako aj aplikácie na telefóne/počítači. Kompletnú dokumentáciu obdrží investor v deň inštalácie.
Následne príde vykonať nezávislú revíziu revízny technik a skontroluje našú inštaláciu. Výsledkom je revízna správa, resp. ak je potrebné niečo opraviť/upraviť, bezodkladne vykonáme nápravu.
Následne sa čaká na fyzické zapojenie fotovoltickej elektrárne do distribučnej siete. Nakoľko náš tím ešte pred realizáciou začal proces pripojenia do siete, elektráreň je pripojená niekedy aj na druhý deň po realizácii, zvädša do dvoch týždňov. Záleží od regiónu a personálneho obsadenia distribučnou spoločnosťou.


Po pripojení FVE do siete, odkomunikujeme všetkým potrebným inštitúciám prevádzku obnoviteľného zdroja.76 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarii


bottom of page