top of page
Search
  • Writer's picturePatrik

Aké je využitie hybridnej fotovoltiky v praxi?

V nasledujúcom texte sa s Vami podelím ako funguje fotovoltika na rodinnom dome v praxi počas roka 2023. Domácnosť je 4 členná, dom má 130m2, je plne elektrifikovaný vykurovaný tepelným čerpadlom Panasonic, pomocou radiátorov. Domácnosť využíva dva elektromobily s ročným nájazdom 45 000km.


Parametre fotovoltikej elektrárne:

Menič: GOODWE 10kW

  • Východ - JaSolar 3,3kWp

  • Juh - Amerisolar 5,8kWp

  • Západ - JaSolar 4,95kWp

Optimizér: Východ-Západ 11ks Tigo


 

Domácnosť spotrebovala v roku 2023 celkovo 23,8MWh elektriny, z ktorých 53% bolo nakúpených. Celkové ročné náklady za elektrinu boli 1 300€.


Fotovoltická elektráreň vyprodukovala celkovo 14,4MWh elektriny, z ktorých 11,2MWh domácnosť spotrebovala a 3,5MWh predala (exportovala) dodávateľovi Energie2 za cenu cca 300€.Nákup elektriny je od Magna energia, ktorá ponúka variabilnú tarifikáciu: štvortafiný program pre eAuto. Tarifa je rozdelená do 5-tich časových intervalov, počas 24hodín, kde najvýhodnejšia tarifa je v noci od 22:00 do 6:00. Naopak navyššia tarifa je v ranných a večerných hodinách, kedy je dopyt po elektrike najvyšší a teda cena vysoká.


 

Pre nájazd 45 000km ročne domácnosť spotrebovala z domáceho wallboxu 8,5MWh, čo predstavuje 35% z celkovej spotreby. Priližne polovica energie, bola priamo z fotovoltiky. Jedná sa o obdobie od Apríla do Septembra, kedy je naviac slnečných dní. Druhá polovica nabíjania prebiehala v nočnom najlacnejšom tarife. Celková cena nakúpenej energie pre nabíjanie bola 368. V porovnaní so spalovacím autom so spotrebou 7l/100km jazda elektromobilom ušetrila domácnosti 4 330€. Dodatočná úspora je v servisných nákladoch (menili sa len kabínové filtre), ktoré tu započítané niesú.

 

RekapituláciaDomácnosť minula na elektrinu za rok 1 300.

Fotovoltická elektráreň vyrobila elektrinu v hodnote 1 640€ (cena podľa denného tarifu), ktorá bola aj hneď spotrebovaná.

Predaná energia bola v hodnote 300€.

Úspora využívania elektromobilu v porovnaní so spalovacím automobilom bola 4 330€.


Celkovo domácnosť ročne ušetrila 4 970. Najväčšou úsporou predstavuje vysoký nájazd kilometrov na elektrický pohon a maximalizácia využívania slnečnej energie v čase, keď je elektrina vyrobená.


Domácnosť takto dokázala prispieť k redukcii približne 19 000kg CO2, čo je ekvivalent cca. 1060 zasadeným stromov.

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page